Copyright 2024 - Jan Pospíšil - Zemní práce / autodoprava / demolice

Zemní práce

Co nabízíme?

  • zemní a výkopové práce
  • prodej štěrků, písku, beton. recyklátu, zeminy
  • výstavba a rekonstrukce komunikace
  • výstavba a rekonstrukce parkovišť
  • ukládání zemin
  • výkop a pokládka inženýrských sítí
  • pokládka kamenné a betonové dlažby, včetně dodání
  • výstavba a čištění rybníků a vodotečí, meliorace

Reference

Terénní úpravy

Základy RD

Kanalizace a drenáže

Komunikace - železnice

Rybníky

ostatní ...

Adresa

Jan Pospíšil, Jiráskova 1399, Hlinsko 539 01

Telefon

+420 777 737 635, +420 777 737 636