Copyright 2024 - Jan Pospíšil - Zemní práce / autodoprava / demolice

Demolice

Co nabízíme?

  • demolice objektů
  • recyklace sutí
  • ukládání recyklovaných sutí a zemin

Reference

Demolice

Recyklace sutí

Adresa

Jan Pospíšil, Jiráskova 1399, Hlinsko 539 01

Telefon

+420 777 737 635, +420 777 737 636